Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.17 trang 50 SBT Lý 12 Nâng cao: Catôt của một...

Câu 7.17 trang 50 SBT Lý 12 Nâng cao: Catôt của một tế bào quang điện được làm bằng một kim loại có giới...

Catôt của một tế bào quang điện được làm bằng một kim loại có giới hạn quang điện là khi được chiếu sáng bằng bức xạ thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là. Câu 7.17 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Catôt của một tế bào quang điện được làm bằng một kim loại có giới hạn quang điện là \(0,3\,\mu m;\) khi được chiếu sáng bằng bức xạ \(0,25\,\mu m\) thì vận tốc ban đầu cực đại của quang electron là

Quảng cáo

A. 540 m/s                   B. 5,4 km/s                 

C. 54 km/s                   D. 540 km/s

Giải

Chọn đáp án D

Quảng cáo