Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 7.16 trang 50 SBT vật lý lớp 12 Nâng cao: Một...

Câu 7.16 trang 50 SBT vật lý lớp 12 Nâng cao: Một đèn phát một công suất bức xạ 10 W và bức xạ có bước sóng Số...

Một đèn phát một công suất bức xạ 10 W và bức xạ có bước sóng Số phôtôn do đèn phát ra trong mỗi giây là. Câu 7.16 trang 50 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG VII: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Một đèn phát một công suất bức xạ 10 W và bức xạ có bước sóng \(0,5\,\mu m.\) Số phôtôn do đèn phát ra trong mỗi giây là

Quảng cáo

A. \(2,{5.10^{18}}\,\)               B. \(2,{5.10^{19}}\,\)              

C. \(2,{5.10^{20}}\,\)               D. \(2,{5.10^{21}}\,\)

Giải

Chọn đáp án B

Quảng cáo