Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 9.11 trang 57 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Chu...

Câu 9.11 trang 57 SBT Lý 12 Nâng cao: Chọn câu đúng Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời...

Chọn câu đúng
Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để . Câu 9.11 trang 57 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG IX: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Chọn câu đúng

Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

A. quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầu

Quảng cáo

B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác

C. khối lượng của chất ấy không thay đổi

D. một nửa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ

Chọn đáp án B

Quảng cáo