SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 12 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Hoạt động 8. Trải nghiệm thực tế và chuẩn bị tâm thế bước vào nghề nghiệp tương lai trang 89, 90 Hoạt động trải...
Xác định một cơ sở có nghề. Hướng dẫn trả lời CH 1, CH 2 - Hoạt động 8. Trải nghiệm thực tế...
Hoạt động 7. Thể hiện bản lĩnh, đam mê theo đuổi nghề yêu thích trang 89 Hoạt động trải nghiệm 12 Kết nối tri...
Sắm vai thể hiện bản lĩnh. Hướng dẫn cách giải/trả lời CH 1, CH 2 - Hoạt động 7. Thể hiện bản lĩnh,...
Hoạt động 6. Quyết định chọn nghề, chọn ngành học, chọn trường của bản thân trang 88, 89 Hoạt động trải nghiệm 12 Kết...
Tham khảo ý kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè. Giải và trình bày phương pháp giải CH 1, CH 2, CH...
Hoạt động 5. Thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp và hoà nhập với lực lượng lao động xã...
Đề xuất những việc cần làm. Hướng dẫn cách giải/trả lời CH 1, CH 2 - Hoạt động 5. Thể hiện tâm thế...
Hoạt động 4. Phân tích và xử lý các thông tin nghề nghiệp, thông tin về các cơ sở giáo dục đại học và...
Phân tích và xử lí các thông tin. Hướng dẫn giải CH 1, CH 2 - Hoạt động 4. Phân tích và xử...
Hoạt động 3. Tìm hiểu về bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích trang 86, 87 Hoạt động trải nghiệm...
Chỉ ra những biểu hiện của bản lĩnh thực hiện đam mê theo đuổi nghề yêu thích của bạn Hương. Hướng dẫn trả...
Hoạt động 2. Tìm hiểu về tâm thế sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp, tham gia và hòa nhập với lực lượng...
Chia sẻ hiểu biết của bản thân. Hướng dẫn giải CH 1, CH 2 - Hoạt động 2. Tìm hiểu về tâm thế...
Hoạt động 1. Tìm hiểu cách thức chuẩn bị tâm lý thích ứng với môi trường làm việc và học tập tương lai trang...
Phân tích cách chuẩn bị tâm lí. Lời Giải CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 1. Tìm hiểu cách thức...
Hoạt động 8. Rèn luyện phẩm chất, năng lực của bản thân trong học tập và cuộc sống để bước vào thế giới nghề...
Lựa chọn môi trường. Hướng dẫn cách giải/trả lời CH 1, CH 2, CH 3 - Hoạt động 8. Rèn luyện phẩm chất,...
Hoạt động 7. Thể hiện sự tự tin về bản thân và tự tin với định hướng nghề nghiệp của mình trang 81 Hoạt...
Thiết kế một sản phẩm. Giải và trình bày phương pháp giải CH 1, CH 2 - Hoạt động 7. Thể hiện sự...