Mới cập nhật

Hoạt động vận dụng 2 trang 78 GDQP 12: Khi đang chơi thể thao, nếu gặp tình huống bị căng cơ, chuột rút thì...
Dựa vào nội dung bài học để trả lời câu hỏi này. Gợi ý giải Hoạt động vận dụng 2 trang 78...
Hoạt động vận dụng 1 trang 78 GDQP 12: Em và các bạn hãy đăng kí tham gia các giải chạy do địa phương,...
Dựa vào tình hình thực tế và những quy định của giải chạy ở địa phương. Hướng dẫn giải Hoạt động vận...
Hoạt động khám phá 1 trang 73 GDQP 12: Tại sao khi chạy vũ trang, phải mang đeo trang bị gọn gàng, chắc chắn?
Dựa vào nội dung phần 2. Cách mang trang bị, vũ khí trang 72 SGK Giáo dục quốc phòng và An ninh 12...
Hoạt động khám phá 2 trang 75 GDQP 12: Theo em, khi gần về đích, người chạy phải chú ý những điểm gì?
Dựa vào nội dung phần 1. Các giai đoạn chạy vũ trang trang 75 SGK Giáo dục quốc phòng và An ninh 12...
Hoạt động vận dụng trang 71 GDQP 12: Rả lời Vận dụng trang 71 SGK Giáo dục quốc phòng và An ninh 12 Em...
Quan sát địa hình thực tế ở trường học của em để thực hành nội dung này - Trường em nhiều cây cối,...
Hoạt động mở đầu trang72 GDQP 12: Em hãy quan sát hình 9.1 và cho biết: Chạy vũ trang có những điểm khác gì...
Quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi này. Phân tích và giải Hoạt động mở đầu trang72 Giáo dục Quốc...
Hoạt động khám phá 1 trang 69 GDQP 12: Theo em, tại sao khi vận động trong chiến đấu, chiến sĩ phải nắm chắc...
Dựa vào nội dung phần I. Ý NGHĨA, YÊU CẦU, THỜI CƠ VẬN ĐỘNG, trang 68. Phân tích và giải Hoạt động...
Hoạt động khám phá 2 trang 69 GDQP 12: Trong trường hợp vật lợi dụng thấp, không che kín được hành động, người chiến...
Dựa vào nội dung phần 1. Vận động dưới hoả lực bắn thẳng của địch. Giải và trình bày phương pháp giải ...
Hoạt động vận dụng trang 67 GDQP 12: Em hãy xác định phương hướng từng chặng và các vật chuẩn trên quãng đường từ...
Dựa vào nội dung bài học và địa hình thực tế để trả lời câu hỏi này. Phân tích và lời giải ...
Hoạt động mở đầu trang 68 GDQP 12: Theo em, trong chiến đấu khi gặp các vật che khuất, che đỡ tương tự như...
Vận dụng những kiến thức đã học từ lớp 10, bài “Các tư thế. Hướng dẫn trả lời Hoạt động mở đầu...