Sinh lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12 Nâng cao
Câu 8 trang 37 Sinh học 12 Nâng cao:Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a...
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.
Câu 2 trang 275 SGK Sinh học 12 nâng cao: Cấp độ tổ chức
–      Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.
Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học...
Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. 
Câu 1 trang 274 Sinh 12 nâng cao: Sự phát sinh
– Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.
Quảng cáo


Câu 1 trang 273 Sinh 12 nâng cao: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng...
Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng sau.
Câu II.2 trang 272 Sinh 12 nâng cao: Đặc tính sinh học
Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...