Sinh lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12 Nâng cao
Câu 8 trang 37 Sinh học 12 Nâng cao:Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a...
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.
Câu 2 trang 275 SGK Sinh học 12 nâng cao: Cấp độ tổ chức
–      Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.
Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học...
Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. 
Câu 1 trang 274 Sinh 12 nâng cao: Sự phát sinh
– Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.

Quảng cáo
Câu 1 trang 273 Sinh 12 nâng cao: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng...
Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng sau.
Câu II.2 trang 272 Sinh 12 nâng cao: Đặc tính sinh học
Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 84: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: Tôi không nghĩ đám đông ngày càng tàn nhẫn, tôi...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 82: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ 1 đến 4: Để theo đuổi ước mơ...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 83: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Đôi khi, một...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao,...
Đọc hiểu Đề số 81: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 80: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Trang Tử nói Gà rừng đi mười bước...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...
Đọc hiểu Đề số 79: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Về mặt đạo lí, xem những người nhân văn...