Sinh lớp 12 Nâng cao

Trang chủ Lớp 12 Sinh lớp 12 Nâng cao
Câu 8 trang 37 Sinh học 12 Nâng cao:Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a...
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng.
Câu 2 trang 275 SGK Sinh học 12 nâng cao: Cấp độ tổ chức
–      Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể.
Câu 4 trang 139 SGK Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học...
Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. 
Câu 1 trang 274 Sinh 12 nâng cao: Sự phát sinh
– Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người.

Quảng cáo
Câu 1 trang 273 Sinh 12 nâng cao: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng...
Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hoàn thành bảng sau.
Câu II.2 trang 272 Sinh 12 nâng cao: Đặc tính sinh học
Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học và ý nghĩa kinh tế của vi khuẩn.

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...