Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 1 trang 94 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Tính...

Giải bài 1 trang 94 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Tính nhẩm 9 + 3...

Giải bài 1 trang 94 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 20

Câu hỏi: Tính nhẩm

Giải: 

9 + 3 = 12                     7 + 8 = 15                     6 + 5 = 11

Quảng cáo

3+ 9 = 12                      8 + 7 = 15                     5 = 6 = 11

12 – 9 = 3                      15 – 7 = 8                     11 – 6 = 5

12 – 3 = 9                      15 – 8 = 7                     11 – 5 = 6