Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 77 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Tính...

Giải bài 2 trang 77 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Tính ( theo mẫu)...

Giải bài 2 trang 77 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ki – Lô – Gam

Câu hỏi: Tính theo mẫu

Mẫu: 36kg – 9kg = 27kg

18kg + 6kg        10kg + 3kg – 5kg

24kg – 5kg          58kg – 9kg – 20kg

Quảng cáo

Giải: 

18 kg + 6 kg = 24 kg                         10 kg + 3 kg – 5 kg = 8 kg

24 kg – 5 kg  = 19 kg                         58 kg – 9 kg – 20 kg = 29 kg