Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 80 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Quả...

Giải bài 2 trang 80 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu ki- lô-gam?...

Giải bài 2 trang 80 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: a) Quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu ki- lô-gam?

b) Chiếc can đang đựng 5nướcHỏi phải đổ bao nhiêu lít nước nữa thì đầy can?

Quảng cáo

Giải:

a) Quả sầu riêng cân nặng 3 kg

b) Để đầy can, phải đổ thêm: 10 l –  5l =  5 nữa