Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 84 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đếm...

Giải bài 2 trang 84 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau ( theo mẫu)...

Giải bài 2 trang 84 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Điểm – Đoạn thẳng

Câu hỏi: Đếm số đoạn thẳng trong mỗi hình sau ( theo mẫu)

Giải: