Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 87 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều:...

Giải bài 2 trang 87 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều: Nêu tên ba điểm thẳng hàng:...

Giải bài 2 trang 87 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

Câu hỏi: Nêu tên ba điểm thẳng hàng:

Giải: Ba điểm thẳng hàng là: B,D,E và A, B, C