Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 2 trang 96 Toán 2 Cánh diều tập 1: Tìm...

Giải bài 2 trang 96 Toán 2 Cánh diều tập 1: Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau...

Giải bài 2 trang 96 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau

Giải: Các phép tính kết quả bằng nhau được nối với nhau như sau