Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 3 trang 59 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều:...

Giải bài 3 trang 59 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính rồi sửa lại cho đúng...

Giải bài 3 trang 59 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Câu hỏi: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính rồi sửa lại cho đúng

Giải: Kết quả 3 cột đều sai, sửa lại như sau