Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 4 trang 81 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Buổi...

Giải bài 4 trang 81 Toán 2 tập 1 Cánh diều: Buổi sáng cửa hàng bán được 35 l sữa...

Giải bài 4 trang 81 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: Buổi sáng cửa hàng bán được 35 l sữa, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 15sữa. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít sữa?

Giải: Buổi chiều cửa hàng bán được số lít sữa là:

35 + 15 = 50 ( lít)

Đáp số: 50 lít sữa