Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Giải bài 5 trang 97 Toán 2 Cánh diều: Mẹ Nam cần...

Giải bài 5 trang 97 Toán 2 Cánh diều: Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả...

Giải bài 5 trang 97 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Ôn tập về phép cộng phép trừ trong phạm vi 100

Câu hỏi: a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

Giải: 

a) Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

Quảng cáo

85 – 36 = 49 ( quả)

Đáp số: 49 quả xoài

b) Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

27 + 18 = 45 ( cây)

Đáp số: 45 cây vải