Chia sẻ kỉ niệm đáng nhớ của em về các bạn lớp mình Chia sẻ kỉ niệm về thầy cô HS dựa vào gợi...
HS dựa vào gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Hướng dẫn cách giải/trả lời Hoạt động...
Trình bày dự kiến kế hoạch sinh hoạt hè của em Chia sẻ cảm nghĩ của em khi biết dự kiến kế hoạch sinh...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Trả lời Sinh hoạt lớp – Tuần 35 trang 97, 98...
Tự đánh giá mức độ thực hiện những việc em đã làm qua bảng sau
Lời giải chi tiết Giải chi tiết Hoạt động đánh giá – Tuần 34 trang 94, 95, 96 SGK Hoạt động trải...
Chia sẻ trong nhóm về sự tiến bộ ấn tượng nhất của em Nhận xét về sự tiến bộ của các bạn Rút ra...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Trả lời Hoạt động 1 – Tuần 35 trang 97, 98...
Thảo luận các nội dung giới thiệu về sản phẩm của nghề truyền thống Giới thiệu sản phẩm cụ thể của nghề truyền thống...
HS dựa vào gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Giải chi tiết Hoạt động 2 ...
Chia sẻ các câu ca dao, tục ngữ có liên quan đến nghề truyền thống mà nhóm đã chuẩn bị Các nhóm hỏi –...
HS dựa vào gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Trả lời Sinh hoạt lớp –...
Lập kế hoạch sưu tầm để giới thiệu sản phẩm Chia sẻ kế hoạch sưu tầm để giới thiệu sản phẩm Phân công thực...
HS dựa vào gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Hướng dẫn giải Hoạt động 2 ...
Chia sẻ ý tưởng làm nghề sản phẩm giới thiệu truyền thống (tập san, ảnh, sản phẩm.
HS dựa vào gợi ý và liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Lời giải bài tập, câu hỏi Sinh...
Tham gia giới thiệu nghệ nhân tiêu biểu ở địa phương Chia sẻ cảm xúc của em HS liên hệ bản thân để hoàn...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Vận dụng kiến thức giải Sinh hoạt dưới cờ – Tuần...
Thảo luận về những sản phẩm nghề truyền thống mà nhóm dự định giới thiệu Trình bày ý tưởng giới thiệu sản phẩm truyền...
HS liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập trên Lời giải bài tập, câu hỏi Hoạt động 1 – Tuần...

Mới cập nhật

Dựa vào bảng Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu, giai đoạn 1950 – 2020 ở bài 2 trong SGK và...
Em hãy dựa vào bảng Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu Phân tích, đưa ra lời giải Câu 2 ...
Dựa vào hình 2.1 trong SGK, hãy hoàn thành bảng dưới đây: Nhận xét xu hướng tăng dân số châu Âu trong giai đoạn...
Em hãy dựa vào hình 2.1 trong SGK để làm bài Trả lời Câu 1 - Bài 2. Đặc điểm dân cư -...
Dựa vào nội dung mục 2d. Các đới thiên nhiên, trang 100 trong SGK, hãy cho biết những hình ảnh sau thể hiện đới...
Em hãy dựa vào nội dung mục 2d. Các đới thiên nhiên Giải chi tiết Câu 8 - Bài 1. Thiên nhiên châu...
Dựa vào nội dung mục 2b. Khí hậu, trang 98 trong SGK, hãy đóng vai hướng dẫn viên du lịch
Em hãy dựa vào nội dung mục 2. b Khí hậu Hướng dẫn giải Câu 6 - Bài 1. Thiên nhiên châu Âu...
Điền tên các châu lục và đại dương tiếp giáp châu Âu vào hình dưới đây
Em hãy liên hệ kiến thức về đặc điểm vị trí địa lí của châu Âu và quan sát hình Lời giải bài tập,...
Em hãy liên hệ kiến thức ở phần Em có biết? và quan sát hình 1
Em hãy liên hệ kiến thức ở phần Em có biết? và quan sát hình 1 Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1 10...