SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 4 SGK Toán 4 - Chân trời sáng tạo

Giải chi tiết bài tập Toán lớp 4 chân trời sáng tạo tập 1, 2 đầy đủ trên Baitapsgk.com

Toán lớp 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo
Toán lớp 4 tập 2 - Chân trời sáng tạo
Câu 2 trang 82 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Trò chơi Ai lấy được nhiều thẻ mang số chẵn nhất? Trò...
Giải chi tiết Câu 2 thuộc Bài 78: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất, Chủ...
Câu 1 trang 82 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Hình dưới đây là biểu đồ biểu thị số học sinh tham...
Hướng dẫn trả lời Câu 1 thuộc Bài 78: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất,...
Khám phá trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình có giá trị...
Giải chi tiết bài Khám phá thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân số...
Câu 8 trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Nền một phòng học hình chữ nhật có nửa chu vi là...
Hướng dẫn giải Câu 8 thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân số trang...
Đất nước em trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Số? Cho biết thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí...
Giải chi tiết bài Đất nước em thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân...
Câu 6 trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Câu nào đúng, câu nào sai? a) Hai đơn vị liền nhau...
Hướng dẫn trả lời Câu 6 thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân số...
Câu 7 trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Chọn ý trả lời đúng. Một người đi từ Thành phố Hồ...
Giải Câu 7 thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân số trang 78 ...
Bài 4 trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Số? Hai đơn vị đo độ dài liền nhau trong bảng: Đơn...
Hướng dẫn giải bài Bài 4 thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân số...
Câu 5 trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Số? a) 27 m = ……… cm   145 m = ……….....
Hướng dẫn giải Câu 5 thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân số trang...
Hoạt động thực tế trang 78 SGK Toán 4 – Chân trời sáng tạo: Hai bạn đã làm theo đúng lời thầy giáo chưa?...
Giải bài Hoạt động thực tế thuộc Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường, Chủ đề 4. Phân...

Mới cập nhật

Hãy tìm hiểu và cho biết nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong cơ thể và đóng vai trò gì đối với con người....
Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng nên ảnh hưởng đến sinh trưởng Lời giải bài tập,...
Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan Vận dụng kiến thức...
Ở thực vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và thời gian ra hoa của thực vật Lời giải bài tập, câu hỏi 37.2...
Nhiệt độ môi trường cực thuận đối với sinh vật là gì?
Mỗi loài sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp Phân tích và giải 37.1...
Dùng vôi vẽ một vòng quanh thân cây (ví dụ: cây phượng) cách mặt đất khoảng 1 m
Mô phân sinh đỉnh có ở đỉnh của rễ, đỉnh thân, đỉnh chồi giúp thân Phân tích và giải 36.7 - Bài 36:...
Vận dụng kiến thức đã học, mô tả đặc điểm thể hiện các dấu hiệu của sinh trưởng và phát triển ở người
Mỗi sinh vật từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành đều trải qua những giai đoạn sinh trưởng Phân tích và giải...