Bài 4: Làm quen với đá bóng bằng lòng bàn chân SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình nào...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 82)Vận dụng kiến thức giải bài 4: Làm quen với đá bóng bằng lòng bàn...
Bài 1: Bài tập với bóng SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình nào dưới đây thể hiện động...
Đọc kĩ phần 2. Tại chỗ kéo bóng (SGK trang 73)Giải và trình bày phương pháp giải bài 1: Bài tập với bóng...
Bài 4: Bật nhảy phối hợp vũ đạo tay, điều hòa SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình dưới...
Đọc kĩ phần 1. Bật nhảy nâng gối phối hợp vũ đạo tay (SGK trang 68) ...
Bài 3: Lưng bụng phối hợp đẩy hông SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình dưới đây đang thể...
Đọc kĩ phần Kiến thức mới (SGK trang 64)Hướng dẫn giải bài 3: Lưng bụng phối hợp đẩy hông – Chủ đề 1:...
Bài 2: Lườn, vặn mình phối hợp nhún gối SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình dưới đây đang...
Đọc kĩ Kiến thức mới (SGK trang 59)Hướng dẫn giải bài 2: Lườn, vặn mình phối hợp nhún gối – Chủ đề 1:...
Bài 1: Vũ đạo phối hợp bước chân cơ bản SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình nào dưới...
Đọc kĩ phần 1. Động tác đầu cổ phối hợp chân kiễng gót (SGK trang 55)Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 1: Vũ...
Bài 5: Bài tập phối hợp đi- bật nhảy SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Một số bài tập...
– Đọc kĩ phần 3. Kiến thức mới (SGK trang 48) – Chỉ ra một số bài tập phối hợp đi – bật...
Bài 1: Thăng bằng tại chỗ SGK Giáo dục thể chất 4 – Chân trời sáng tạo: Hình nào dưới đây thể hiện động...
– Đọc kĩ phần 1. Tại chỗ co một chân (SGK trang 34) – Chỉ ra hình vẽ thể hiện động tác tại...

Mới cập nhật

Bài tập 2 trang 26 nói và nghe sách bài tập Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập 2(trang...
Áp dụng kiến thức lí thuyết vào bài thảo luận. Phân tích và giải Giải Bài tập 2 trang 26 nói và nghe sách...
Bài tập 1 trang 26 sách bài tập Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập 1 (trang 26 SBT...
Áp dụng kiến thức thực tế. Phân tích, đưa ra lời giải Giải Bài tập 1 trang 26 sách bài tập Ngữ văn 8...
Bài tập 2 trang 26 sách bài tập Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập 2 (trang 26, SBT...
Áp dụng kiến thức về lòng yêu nước Áp dụng kiến thức viết đoạn văn. Lời giải bài tập, câu hỏi Giải Bài tập...
Bài tập 1 trang 25 sách bài tập Văn 8 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Bài tập 1 (trang 25, SBT...
Áp dụng kiến thức về Giờ Trái Đất Áp dụng kiến thức viết đoạn văn. Trả lời Giải Bài tập 1 trang 25 sách...
Nhận xét về cách tổ chức các đoạn văn trong văn bản. Cách tổ chức các đoạn văn như vậy có tác dụng gì?
Áp dụng kiến thức văn bản nghị luận Vận dụng kiến thức giải Câu 6 - Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt...
Nêu cảm nhận của em về mối quan hệ giữa Trần Quốc Tuấn và các tì tướng
Đưa ra cảm nhận khái quát của bản thân Trả lời Câu 5 - Đọc hiểu và thực hành Tiếng Việt - Bài...