Tham gia lễ tổng kết năm học. Chia sẻ kế hoạch rèn luyện hè của em Vận dụng kiến thức thực tế của bản...
Lời giải chi tiết Lời giải Sinh hoạt lớp – Tuần tổng kết trang 93 SGK Hoạt động trải nghiệm 4 –...
Cách làm: Chọn một tờ giấy màu mà em thích; – Gấp đôi tờ giấy màu
Lời giải chi tiết Hướng dẫn giải Hoạt động 2 – Tuần tổng kết trang 93 SGK Hoạt động trải nghiệm 4...
Sắp xếp sản phẩm truyền thông vào khu vực trưng bày. Truyền thông về nghề truyền thống ở địa phương theo sản phẩm đã...
Lời giải chi tiết Hướng dẫn giải Sinh hoạt lớp – Tuần 34 trang 90, 91, 92 SGK Hoạt động trải nghiệm...
Tham gia múa hát theo chủ đề mùa hè hoặc tình bạn. Chia sẻ với bạn những kỉ niệm đẹp trong năm học lớp...
theo nhóm/lớp và nêu cảm nhận của bản thân Giải và trình bày phương pháp giải Hoạt động 1 – Tuần tổng...
Xem phim về chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”. Chia sẻ suy nghĩ sau khi xem phim về chủ đề “Bác Hồ với...
Lời giải chi tiết Phân tích, đưa ra lời giải Sinh hoạt dưới cờ – Tuần 34 trang 90, 91, 92 SGK...
Thảo luận về sản phẩm sẽ làm để truyền thông về nghề truyền thống ở địa phương (làm quảng cáo, thiết kế tờ rơi,...
Lời giải chi tiết Hướng dẫn giải Hoạt động 6 – Tuần 34 trang 90, 91, 92 SGK Hoạt động trải nghiệm...
Trình bày trong nhóm về kết quả trải nghiệm một số công việc của nghề truyền thống ở địa phương. Giới thiệu tên nghề...
Lời giải chi tiết Hướng dẫn giải Hoạt động 4 – Tuần 33 trang 88, 89, 90 SGK Hoạt động trải nghiệm...
Thảo luận về cách sưu tầm sản phẩm của nghề truyền thống ở địa phương. Dự kiến những sản phẩm nghề truyền thống mà...
Lời giải chi tiết Vận dụng kiến thức giải Sinh hoạt lớp – Tuần 33 trang 88, 89, 90 SGK Hoạt động...
Lắng nghe, trao đổi với nghệ nhân về nghề truyền thống. Quan sát nghệ nhân thực hiện các thao tác làm sản phẩm của...
Lời giải chi tiết Hướng dẫn giải Sinh hoạt lớp – Tuần 32 trang 85, 86, 87 SGK Hoạt động trải nghiệm...
Chia sẻ kết quả tìm hiểu về nghề truyền thống ở địa phương theo phiếu thu thập thông tin đã thực hiện
Lời giải chi tiết Vận dụng kiến thức giải Hoạt động 3 – Tuần 33 trang 88, 89, 90 SGK Hoạt động...

Mới cập nhật

Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Đặc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, 2, 3, 4 Bài 19. Châu Nam Cực trang 58, 59 SBT Lịch sử...
Bài 18. Châu Đại Dương trang 53, 54 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Những...
Hướng dẫn trả lời 1: a, b, c, d, e, g, h, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bài...
Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn trang 51, 52...
Phân tích và giải 1: a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 17. Đặc điểm dân cư,...
Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên Trung và Nam Mỹ trang 48, 49 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri...
Giải và trình bày phương pháp giải 1: a, b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bài 16. Đặc điểm tụ nhiên...
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ trang 46, 47...
Giải chi tiết 1: a, b, c, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội,...
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ trang 44, 45 SBT Lịch sử và Địa lý 7 – Kết nối tri thức với...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 1: a, b, c, d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 14. Đặc điểm tự...