Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4 Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:

Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:...

Chia sẻ
Tính:…. Bài 1 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số

Tính:

a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

b) \({2 \over 9} \times {1 \over 2} \)

c) \({1 \over 2} \times {8 \over 3}\)

d) \({1 \over 8} \times {1 \over 7}\)

Giải

Quảng cáo

a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7} = {{4 \times 6} \over {5 \times 7}} = {{24} \over {35}}\)

b) \({2 \over 9} \times {1 \over 2} = {{2 \times 1} \over {9 \times 2}} = {1 \over 9}\)

c) \({1 \over 2} \times {8 \over 3} = {{1 \times 8} \over {2 \times 3}} = {{2 \times 4} \over {2 \times 3}} = {4 \over 3}\)

d) \({1 \over 8} \times {1 \over 7} = {{1 \times 1} \over {8 \times 7}} = {1 \over {56}}\)

Quảng cáo


Mục lục môn Toán 4

Chia sẻ
Loading...