Vở thực hành Toán 4 (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 4 Vở thực hành Toán 4 (Kết nối tri thức)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vở thực hành Toán 4 (Kết nối tri thức) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Vở thực hành Toán 4 (Kết nối tri thức).

Mới cập nhật

Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 2) trang 52 Vở thực hành Toán 4: Viết số thích hợp vào chỗ...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 2) trang 52 Vở thực hành...
Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 1) trang 51 Vở thực hành Toán 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số (tiết 1) trang 51 Vở thực hành...
Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 1) trang 49 Vở thực hành Toán 4: Khoanh vào chữ đặt trước...
Giải Câu 1, 2, 3, 4 Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 1) trang 49 Vở thực hành...
Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2) trang 49 Vở thực hành Toán 4: Viết số vào chỗ chấm...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiết 2) trang 49...
Bài 53: Khái niệm phân số (tiết 1) trang 47 Vở thực hành Toán 4: Nối phân số phù hợp với cách đọc của...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4 Bài 53: Khái niệm phân số (tiết 1) trang 47 Vở thực hành Toán 4...
Bài 53: Khái niệm phân số (tiết 2) trang 48 Vở thực hành Toán 4: Khoanh vào chữ đặt trước hình đã tô màu...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 53: Khái niệm phân số (tiết 2) trang 48 Vở thực hành Toán 4...
Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện (tiết 2) trang 43 Vở thực hành Toán 4: Hỏi mặt 5 chấm đã...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3 Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện (tiết 2) trang 43 Vở...
Bài 52: Luyện tập chung trang 45 Vở thực hành Toán 4: Hỏi có bao nhiêu ngày nhóm bạn thu được nhiều hơn 100...
Phân tích và giải Câu 1, 2, 3, 4 Bài 52: Luyện tập chung trang 45 Vở thực hành Toán 4 - Vở...
Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện (tiết 1) trang 42 Vở thực hành Toán 4: Khoanh vào chữ đặt trước...
Trả lời Câu 1, 2, 3 Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện (tiết 1) trang 42 Vở thực hành...
Bài 50: Biểu đồ cột (tiết 2) trang 40 Vở thực hành Toán 4: Cho dãy số liệu về số vé xem phim mà...
Lời Giải Câu 1, 2, 3 Bài 50: Biểu đồ cột (tiết 2) trang 40 Vở thực hành Toán 4 - Vở thực...