Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4 Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có...

Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là...

Chia sẻ
Một hình chữ nhật có chiều dài là…. Bài 3 trang 133 SGK Toán 4 – Phép nhân phân số

Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Diện tích của hình chữ nhật là:

Quảng cáo

\({6 \over 7} \times {3 \over 5} = {{18} \over {35}}\,\,\,({m^2})\)

Đáp số: \({{18} \over {35}}\,\,\,({m^2})\)Mục lục môn Toán 4

Chia sẻ