Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
+) Nhận xét:   \( \displaystyle{2 \over 3} \times {4 \over 5} = \;…;\)                      \( \displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} =\; …\)
Bài 4 trang 10 SGK Toán 4: Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)

Quảng cáo
Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

Luyện tập

Soạn bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy – Tiếng Việt lớp 4
Ga-vrốt ngoài chiến lũy - Soạn bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy. Câu 1. Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?Câu 2. Những chi...
Câu 2 trang 22 VBT Khoa học 4: Để phòng bệnh do thiếu i-ốt, hàng ngày bạn nên sử dụng:
Câu 2 trang 22 Vở bài tập Khoa học 4. Trả lời:. Bài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng Khoanh...
Từ vựng Unit 5 môn Anh lớp 4 Mới tập 1, – Từ vựng về các môn thể thao, năng khiếu, kỹ năng.
Unit 5: Can you swim? - Từ vựng Unit 5 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. Từ vựng về các môn...
Hãy nêu cảm nhận của em về bài văn ” Cây sồi già” của nhà văn Nga Lép Tôn-xtôi, Sự hồi sinh của cây...
Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Hãy nêu cảm nhận của em về bài văn " Cây sồi già” của nhà...
Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Nói về kỳ nghỉ hè sắp đến của mình...
Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập...