Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập SGK Toán 4 tập 1:Chương 1,2. Toán 4 tập 2: Chương 3,4,5 và chương 6 ôn tập trên Baitapsgk.com

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
a) \({2 \over 7}:{4 \over 5};\)                    b) \({3 \over 8}:{9 \over 4};\)...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các...
a) \({1 \over 6}\) và \({4 \over 5}\) ;    \({{11} \over {49}}\) và \({8 \over 7}\);    \({{12} \over 5}\) và \({5 \over 9}\)...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính...
Mẫu: \({2 \over 9} \times 5 = {2 \over 9} \times {5 \over 1} = {{2 \times 5} \over {9 \times 1}} = {{10} \over 9}\)...
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:…
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)...
Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4, Số nào trong các số dưới đây có...
a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?...

Luyện tập

Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương, Sau trận ốm nặng kéo dài của thầy tôi, cảnh...
Thưa chuyện với mẹ - Kể lại câu chuyện Thưa chuyện với mẹ bằng lời của nhân vật cương. Sau trận ốm nặng kéo...
Luyện từ và câu : Câu kể ai thế nào ? trang 13 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lớp...
Lớp em có 4 tổ, mỗi tổ có 6 bạn. Em thuộc về tổ 4. Tổ em có 3 nam, 3 nữ. Bạn Hạnh...
Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây? Bài 65: Quan hệ thức...
Từ những “thức ăn” đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?: Bài 65: Quan hệ thức...