Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
+) Nhận xét:   \( \displaystyle{2 \over 3} \times {4 \over 5} = \;…;\)                      \( \displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} =\; …\)
Bài 4 trang 10 SGK Toán 4: Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)

Quảng cáo
Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

Luyện tập

Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, – Nói về kỳ nghỉ hè sắp đến của mình...
Unit 20: What are you going to do this summer? - Lesson 1 Unit 20 trang 64 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập...
Lesson Three: Grammar and Song – Unit 1 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4): Unit 1: They’re from Autralia!
Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. 1. + Is it a boy?. Bài: Unit...
Câu 3 trang 70 Vở bài tập Khoa học 4: Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt
Câu 3 trang 70 Vở bài tập Khoa học 4. Để tìm hiểu xem thìa bằng nhựa hay thìa bằng nhôm dẫn nhiệt tốt...
Review 3 trang 36 SGK Anh lớp 4 Mới tập 2, My father is Mr Hoa. He is thirty-seven years old. He is a...
Review 3 Tiếng Anh 4 Mới - Review 3 trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. My father is Mr Hoa....
Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách? Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất
Giải thích tại sao bạn trong hình 2 lại có thể nhìn thấy quyển sách?: Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất....