Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
+) Nhận xét:   \( \displaystyle{2 \over 3} \times {4 \over 5} = \;…;\)                      \( \displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} =\; …\)
Bài 4 trang 10 SGK Toán 4: Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)
Quảng cáo


Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

Luyện tập

Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ghi tóm tắt vào...
Ghi tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm Người ta là hoa...
Lesson 2 Unit 3 trang 20 Anh lớp 4 Mới tập 1, – Nói về các hoạt động của mình theo các thứ trong...
Unit 3: What day is it today? - Lesson 2 Unit 3 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1. Nói...
Câu 4 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4: Tại sao cây trong hình 4b trang 72 SGK bị chết?
Câu 4 trang 51 Vở bài tập Khoa học 4. Bài 36. Không khí cần cho sự sống Tại sao cây trong hình 4b...
Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Một số ngày hội lớn trong năm. 2. Khi muốn hỏi...
Unit 15: When's Children's Day? - Ngữ pháp Unit 15 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Một số ngày hội lớn...
Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4: Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất của cây với môi trường.
Câu 1 trang 89 Vở bài tập Khoa học 4. Bài 69 - 70. Ôn tập và kiểm tra cuối năm - VBT Khoa...