Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
+) Nhận xét:   \( \displaystyle{2 \over 3} \times {4 \over 5} = \;…;\)                      \( \displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} =\; …\)
Bài 4 trang 10 SGK Toán 4: Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)

Quảng cáo
Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 80. Chia cho số có ba chữ số...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Hai khu đất hình chữ nhật có...
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho....
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì ? - Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì trang 57 SGK Tiếng...
Câu 2 trang 72 VBT khoa học lớp 4: Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không được mặt trời sưởi ấm ?
Câu 2 trang 72 Vở bài tập Khoa học 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không được mặt trời sưởi ấm...
Nêu các biện pháp phòng bệnh suy dinh dưỡng mà bạn biết: Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Nêu các biện pháp phòng bệnh suy dinh dưỡng mà bạn biết: Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Nêu...
Bài 2 trang 63 SGK Sử 4: Quang Trung đại phá quân Thanh
Bài 2 trang 63 SGK Lịch sử 4: Quang Trung đại phá quân Thanh. Em biết thêm gì về công lao của Nguyễn Huệ...