Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
+) Nhận xét:   \( \displaystyle{2 \over 3} \times {4 \over 5} = \;…;\)                      \( \displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} =\; …\)
Bài 4 trang 10 SGK Toán 4: Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)
Quảng cáo


Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

Luyện tập

Bài 2 trang 52 Sử 4: Văn học và khoa học thời Hậu Lê
Bài 2 trang 52 SGK Lịch sử 4: Văn học và khoa học thời Hậu Lê. Em hãy nêu tên các tác giả của...
Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão lụt, hãy viết thư thăm hỏi bạn em, Bạn Thu thân mến. Trong này mình...
Viết thư - Tập làm văn lớp 4 - Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão lụt, hãy viết thư thăm hỏi...
Câu 4 trang 70 VBT khoa học lớp 4: Vì sao trời rét, đặt tay vào một vật bằng đồng ta thấy lạnh hơn...
Câu 4 trang 70 Vở bài tập Khoa học 4. Chọn c. Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt Khoanh vào chữ...
Bài 3 trang 97 Địa 4, Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ. Ở đây, người dân đã làm gì để...
Ôn tập - Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du - Bài 3 trang 97 SGK...
Em hãy tả cái bàn mà em thường ngồi học ở nhà, Đầu năm học mới, ba mua cho em chiếc bàn học cá...
Tả đồ vật - Tập làm văn lớp 4 - Em hãy tả cái bàn mà em thường ngồi học ở nhà. Đầu năm...