Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3 trang 134 SGK Toán 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
+) Nhận xét:   \( \displaystyle{2 \over 3} \times {4 \over 5} = \;…;\)                      \( \displaystyle{4 \over 5} \times {2 \over 3} =\; …\)
Bài 4 trang 10 SGK Toán 4: Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm
a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)
Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)

Luyện tập

Soạn bài trống đồng Đông Sơn trang 17 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4
Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn - Soạn bài trống đồng Đông Sơn trang 17 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Trống...
Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân, Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (hoạ, nhạc,...
Điều ước của vua Mi-đát - Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. Em có nguyện vọng học thêm...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết trang 11 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1:...
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Nhân hậu, đoàn kết. 1) tìm các từ ngữ; 2)Xếp các từ thành hai nhóm....
Kể lại câu chuyện Búp bê của ai bằng lời kể của búp bê, Chị Nga là cô bé ham chơi và chóng chán....
- Kể lại câu chuyện Búp bê của ai bằng lời kể của búp bê. Chị Nga là cô bé ham chơi và...
Câu 1, 2, 3 trang 62 vở bài tập môn Toán lớp 4 tập 1: Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân
Câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi...