Toán lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Toán lớp 4
Giải bài tập Toán 4 tập 1, tập 2 đầy đủ và chi tiết nhất. Lý thuyết và bài tập vận dụng giúp các em đạt kết quả cao môn Toán lớp 4 trong các kỳ thi.

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

1. Phép cộng và phép trừ 2. Phép nhân 3. Phép chia

CHƯƠNG 3 : DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 2. Giới thiệu hình bình hành

CHƯƠNG 4: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

1. Phân số 2. Các phép tính với phân số 3. Giới thiệu hình thoi

CHƯƠNG 5: TỈ SỐ- MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

CHƯƠNG 6: ÔN TẬP

Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:
Bài 1. Rút gọn các phân số: \({{12} \over {30}};{{20} \over {45}};{{28} \over {70}};{{34} \over {51}}.\)
Bài 3 trang 133 SGK Toán 4, Một hình chữ nhật có chiều dài là
Một hình chữ nhật có chiều dài là \({6 \over 7}\) m và chiều rộng \({3 \over 5}\) m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Quảng cáo


Bài 1 trang 133 SGK Toán 4, Tính:
a) \({4 \over 5} \times {6 \over 7}\)
Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4, Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị...
1. Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Luyện tập

Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ? Bài 64: Trao đổi chất...
Trong quá trình sống, động vật cần lấy vào cơ thể và thải ra môi trường những gì ?: Bài 64: Trao đổi chất...
Dựa vào bài Đường đi Sa Pa, em thử tưởng tuợng mình là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới tiệu Sa Pa với...
- Dựa vào bài Đường đi Sa Pa, em thử tưởng tuợng mình là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới tiệu Sa...
Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên sách Địa nước ngoài, Câu 1. Đọc các tên người, tên sách Địa nước ngoài...
Nếu chúng mình có phép lạ - Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài. Câu 1. Đọc các...
Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2, 1. Hỏi đáp số điện thoại của ai đó 2. Xin phép nói...
Unit 18: What's your phone number? - Ngữ pháp Unit 18 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 2. 1. Hỏi đáp số điện...
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử 4: Nhà Nguyễn thành lập. Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ? ...