Vở bài tập Toán lớp 4 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Toán lớp 4 - Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Vở bài tập Toán lớp 4 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com
Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Vở bài tập Toán 4 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Câu 5 trang 125 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Trong thùng có 128 cái bánh. Người ta lấy ra frac{3}{4} số...
Phân tích và giải câu 5 trang 125 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 3) trang 125, Vở bài tập Toán 4 tập...
Câu 3 trang 125 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.Cùng đi một quãng...
Hướng dẫn giải câu 3 trang 125 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 3) trang 125, Vở bài tập Toán 4 tập 2...
Câu 4 trang 125 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.Cho ABCD là hình vuông,...
Hướng dẫn giải câu 4 trang 125 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 3) trang 125, Vở bài tập Toán 4 tập 2...
Câu 1 trang 125 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính.45 278 + 37 30582 405 – 37 28451...
Giải và trình bày phương pháp giải câu 1 trang 125 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 3) trang 125, Vở bài tập...
Câu 2 trang 125 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Biểu đồ sau cho biết số người tham gia đồng diễn của...
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu 2 trang 125 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 3) trang 125, Vở bài tập Toán 4...
Câu 4 trang 124 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Có 45 bạn tham gia học bơi. Trong đó, số bạn nam...
Hướng dẫn giải câu 4 trang 124 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 2) trang 124, Vở bài tập Toán 4 tập 2...
Câu 5 trang 124 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Việt đo chiều dài mặt bàn được 1 m 20 cm. Biết...
Vận dụng kiến thức giải câu 5 trang 124 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 2) trang 124, Vở bài tập Toán 4...
Câu 2 trang 124 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Rút gọn các phân số. frac{{15}}{{35}} = ………….{text{ }} frac{{24}}{{36}} = ………….{text{...
Lời Giải câu 2 trang 124 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 2) trang 124, Vở bài tập Toán 4 tập 2 –...
Câu 3 trang 124 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Tính.a) frac{4}{7} + frac{8}{{21}} b) frac{9}{{16}} – frac{7}{{48}} c) frac{{16}}{{39}} times frac{{13}}{5}...
Lời giải bài tập, câu hỏi câu 3 trang 124 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 2) trang 124, Vở bài tập Toán...
Câu 5 trang 122 VBT Toán 4 – Kết nối tri thức: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 54 m, chiều...
Giải và trình bày phương pháp giải câu 5 trang 122 Bài 73: Ôn tập chung (tiết 1) trang 122, Vở bài tập...

Mới cập nhật

Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt sâu hại để bảo vệ...
Dựa vào đặc điểm các giai đoạn phát triển ở côn trùng Hướng dẫn giải 37.8 - Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng...
Vận dụng kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Giải và trình bày...
Ghép các thông tin trong cột A với cột B trong bảng sau sao cho phù hợp
Sự sinh trưởng và phát triển ở sinh vật chịu sự tác động của các nhân tố như nhiệt độ Lời giải 37.6 ...
Vận dụng kiến thức về ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển của...
Con người đã chủ động điều khiển các yếu tố bên ngoài cho phù hợp thông qua các biện pháp Phân tích và giải...
Hãy tìm hiểu và cho biết nước chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong cơ thể và đóng vai trò gì đối với con người....
Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng nên ảnh hưởng đến sinh trưởng Lời giải bài tập,...
Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?
Ở động vật, ánh sáng mặt trời giúp cơ thể tổng hợp vitamin D - chất đóng vai trò quan Vận dụng kiến thức...