Trang chủ Lớp 6 SBT Ngữ văn lớp 6 Soạn bài Cây bút thần SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải...

Soạn bài Cây bút thần SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2 trang 43, Hãy sắp xếp...

Giải câu 1, 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 1. Hãy sắp xếp các nhân vật sau vào kiểu nhân vật tương ứng trong truyện cổ tích . Soạn bài Cây bút thần SBT Ngữ văn 6 tập 1 –

Giải câu 1, 2 trang 43 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 1. Hãy sắp xếp các nhân vật sau vào kiểu nhân vật tương ứng trong truyện cổ tích :

Bài tập

1. Hãy sắp xếp các nhân vật sau vào kiểu nhân vật tương ứng trong truyện cổ tích :

Nhân vật                                                                Kiểu nhân vật

a) Sọ Dừa                                                               a) Dũng sĩ

b) Thạch Sanh                                                         b) Có tài lạ

Quảng cáo

c) Em bé thông minh                                                c) Mang lốt xấu xí

d) Mã Lương                                                            d) Thông minh

2. Câu 5, trang 85, SGK.

Gợi ý làm bài

1. Để làm bài tập này, HS cần đọc lại định nghĩa truyện cổ tích và phần Ghi nhớ của các truyện cổ tích Sọ Dừa, Thạch Sanh, Em bé thông minh, Cây bút thần trong SGK.

2. Hãy suy nghĩ về một số ý nghĩa sau đây của truyện :

– Truyện cổ tích Cây bút thần thể hiện quan niệm của nhân dân về công lí xã hội.

– Truyện khẳng định tài năng nghệ thuật phải phục vụ ai, chống lại những kẻ nào, nghệ thuật chân chính thuộc về ai.

Quảng cáo