Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Sinh 6: Bài 28. Cấu...

Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Sinh 6: Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa...

Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Sinh 6: Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa. Câu 1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa. Câu 2. Quan sát các loại hoa khác nhau. Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa:

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa theo trình tự như ghi ở phần hướng dẫn giải bài tập trong SGK.

Câu 2.  Quan sát các loại hoa khác nhau :

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

 Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng…), quan sát từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: đế, đài, tràng, nhị, nhụy).

Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

* Hoa gồm những bộ phận chính là : Cuống, đế, đài, tràng, nhị, nhụy.

*Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là : Nhị và nhụy.