Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Lý thuyết cấu tạo và chức năng của hoa: Bài 28. Cấu...

Lý thuyết cấu tạo và chức năng của hoa: Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa...

Lý thuyết cấu tạo và chức năng của hoa: Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa. Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ.

Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực. Nhuỵ có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái. Nhị và nhuỵ là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.