Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng...

Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng trang 165: Bài 51. Nấm...

Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng – trang 165: Bài 51. Nấm. Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều.

Quan sát trên mẫu thật ở kính hiển vi (độ phóng đại nhỏ) hoặc trên hình vẽ. Ghi lại nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng.

Nhận xét về hình dạng cấu tạo của mốc trắng:

– Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều.

– Bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào.

Advertisements (Quảng cáo)

– Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.