Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6...

Phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm) – Sinh 6 trang 166...

Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần – trang 166: Bài 51. Nấm. Nhìn mặt dưới mũ nấm có các phiến mỏng.

Quan sát cấu tạo của “cây” nấm

– Nhìn hình vẽ với các chi chú trên hình phân biệt các phần(mũ nấm, chân nấm, cuống nấm)

– Nhìn mặt dưới mũ nấm thấy gì?

– Nếu có mẫu thật hãy lấy một phiến mỏng dưới mũ nấm, đặt lên kính dùng đầu kim mũi mác dầm nhẹ, đem soi dưới kính hiển vi sẽ thấy gì?

– Nhìn mặt dưới mũ nấm có các phiến mỏng.

– Nếu quan sát dưới kính hiển vi sẽ nhìn thấy rất nhiều bào tử nấm.