Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết...

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết – trang 158: Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật. VD: Nhân sâm, thủy tùng, trầm hương, lát hoa…

Hãy kể tên một số cây quý hiếm mà em biết.

VD: Nhân sâm, thủy tùng, trầm hương, lát hoa…