Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng...

Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?...

Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào – trang 160: Bài 50. Vi Khuẩn. Vi khuẩn có các hình dạng: Hình que, hình cầu, hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…

Hình H50.1 vẽ phóng to một số dạng vi khuẩn. Nhìn vào đó hãy cho biết vi khuẩn có những hình dạng nào?

Vi khuẩn có các hình dạng: Hình que, hình cầu, hình que, hình cầu, hình phẩy, hình xoắn…