Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành...

Quan sát H52.1, 52.2 có nhận xét gì về hình dạng, thành phần cấu tạo của địa y?...

Quan sát H52.2 có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của địa y – trang 171: Bài 52. Địa y. Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào tảo màu xanh xen lẫn với những sợi nấm.

– Quan sát hình dạng bên ngoài những mẫu địa y thu được đối chiếu với H52.1 và cho nhận xét về hình dạng bên ngoài của địa y

– Quan sát H52.2 có nhận xét gì về thành phần cấu tạo của địa y?

Trả lời

– Về hình dạng, địa y có thể hình vảy, đó là những bản mỏng, dính chặt vào vỏ cây, hoặc hình cành, trông giống như một cành cây nhỏ phân nhánh, cũng có khi có dạng giống như một búi sợi mắc vào cành cây.

– Cấu tạo trong của địa y gồm những tế bào tảo màu xanh xen lẫn với những sợi nấm chằng chịt không màu.