Trang chủ Lớp 6 Sinh lớp 6 (sách cũ) Hãy kể tên một vài bệnh do virus gây ra trang 164:...

Hãy kể tên một vài bệnh do virus gây ra trang 164: Bài 50. Vi Khuẩn...

Hãy kể tên một vài bệnh do virus gây ra - trang 164: Bài 50. Vi Khuẩn. VD: AIDS, Cúm, cúm gia cầm, viêm não Nhật bản, Ebola…

Hãy kể tên một vài bệnh do virus gây ra.

VD: AIDS, Cúm, cúm gia cầm, viêm não Nhật bản, Ebola…

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Sinh lớp 6 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: