Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 134 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 134 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một chiếc xe khởi hành từ điểm O đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3...

Chia sẻ
1. Nhân hai số nguyên khác dấu – Hoạt động 1 trang 134 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một chiếc xe khởi hành từ điểm O đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3 giờ nữa xe sẽ tới điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Đề bài

Một chiếc xe khởi hành từ điểm O đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3 giờ nữa xe sẽ tới điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

 

\(\left( { – 50} \right) + \left( { – 50} \right) + \left( { – 50} \right) = ?\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Sau 3 giờ nữa xe tới địa điểm cách điểm O về phía âm: \(50.3 = 150\) (km)

Ta có \((-50) + (-50) + (-50) = -150\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...