Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 139 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 139 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm ba bội của 4 ; -6....

Chia sẻ
4. Bội và ước của một số nguyên – Thử tài bạn trang 139 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập 1. Tìm ba bội của 4 ; -6.

Đề bài

1. Tìm ba bội của 4 ; -6.

2. Tìm các ước của -4 ; 12.

Lời giải chi tiết

1. Ba bội của 4 là 8; 12; -12

Quảng cáo

Ba bội của -6 là -12; 18; -18

2. Các ước của -4 là: 1; -1; 2; -2; 4; -4

Các ước của 12 là 1; -1; 2; -2; 3; -3; 4; -4; 6; -6; 12; -12

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...