Trang chủ Lớp 6 Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6: Bài 18:...

Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6: Bài 18: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí – Tập bản đồ Địa lí 6...

Bài 4 trang 26 Tập bản đồ Địa lí 6. Lời giải chi tiết Bài 18: Thời tiết khí hậu và nhiệt độ không khí – Tập bản đồ Địa lí 6

Quảng cáo

Điền các số liệu về nhiệt độ: 0oC, 25oC, 8oC, 18oC vào chỗ chấm (…) ở các địa điểm A, B, C, D của hình 2 cho đúng. Giải thích tại sao em lại điền như vậy?

– Điền như vậy vì: Ở xích đạo, quanh năm có góc chiếu của tia sáng Mặt Trời với mặt đất lớn nên nên nhận được nhiều nhiệt, nhiệt độ không khí cao. Càng lên gần cực, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời càng nhỏ, mặt đất nhận được ít nhiệt hơn, nhiệt độ không khí thấp hơn.