Trang chủ Lớp 6 Vật lý lớp 6 (sách cũ) Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm

Câu C1 trang 45 SGK Lý 6, Thí nghiệm...

Mặt phẳng nghiêng - Câu C1 trang 45 SGK Vật lí 6. Thí nghiệm

- Đo trọng lượng của vật p = F1 và ghi kết quả vào bảng dưới.

- Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

+ Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình trong SGK. cầm lực kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ cùa lực kế vào bảng.

Advertisements (Quảng cáo)

+ Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế vào bảng.

+ Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp sô chỉ của lực kế vào bảng. 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Vật lý lớp 6 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: