Trang chủ Lớp 6 Vật lý lớp 6 Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn...

Câu C4 trang 49 Lý 6, Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống....

Đòn bẩy – Câu C4 trang 49 SGK Vật lí 6. Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Tìm ví dụ sử dụng đòn bẩy trong cuộc sống.

Một số dụng cụ sử dụng như đòn bẩy trong cuộc sống: cái kéo, kềm bấm, xe cút kít, mái chèo thuyền.