Trang chủ Lớp 6 Vật lý lớp 6 (sách cũ) Ô chữ về sự chuyển thể trang 91 SGK Lý 6, Tên...

Ô chữ về sự chuyển thể trang 91 SGK Lý 6, Tên gọi sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng: Nóng chảy...

Tổng kết chương II: Nhiệt học – Ô chữ về sự chuyển thể trang 91 SGK Vật lí 6. Tên gọi sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng: Nóng chảy

Các từ hàng ngang:

1. Tên gọi sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng: Nóng chảy

2. Tên gọi của sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hay hơi): Bay hơi

3. Một yếu tố tác động đến tốc độ bay hơi: gió

4. Việc ta phải làm để kiểm tra các dự đoán: Thí nghiệm

5. Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi: Mặt thoáng

6. Tên gọi sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn: Đông đặc

7. Từ dùng để chỉ sự nhanh chậm: Tốc độ

Từ hàng dọc dùng để chỉ tốc độ nóng lạnh: Nhiệt độ.