Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Lịch sử lớp 7
Để học tốt Lịch sử lớp 6, Hướng dẫn giải bài tập Sử 6 trong SGK
Những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ
– Nhuộm vải, đúc chuông thủ công, in ấn hoa văn, nghề dệt là 4 nghề thủ công độc đáo, tỉ mỉ, thú vị của Ấn Độ.
Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?
– Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại k có quyền lợi về chính trị.
Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?
Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã:
Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?: PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT...
– Lãnh chúa phong kiến: được hình thành từ các tướng lĩnh quân sự, quý tộc.
Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?
– Các đề tài của tranh dân gian thường lấy cảm hứng từ tinh thần lạc quan yêu đời của người nhân dân, từ những bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước.

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 169 sgk sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng
Bài 1, 2, 3 trang 169 sgk sinh học 7: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Câu...
Quan sát Hình 6.4 và Hình 6.5, cho biết số electron lớp ngoài cùng của H và O trước và sau khi tạo thành...
Trả lời câu 1 trang 38 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...
Hoạt động 2 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Từ đẳng thức 48.12 = 64.9, ta chia cả hai...
1.Tỉ lệ thức - Hoạt động 2 trang 36 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 . Giải bài tập Từ đẳng thức...