Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Lịch sử lớp 7
Để học tốt Lịch sử lớp 6, Hướng dẫn giải bài tập Sử 6 trong SGK
Những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ
– Nhuộm vải, đúc chuông thủ công, in ấn hoa văn, nghề dệt là 4 nghề thủ công độc đáo, tỉ mỉ, thú vị của Ấn Độ.
Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?
– Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại k có quyền lợi về chính trị.
Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê?
Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã:

Quảng cáo
Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?: PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT...
– Lãnh chúa phong kiến: được hình thành từ các tướng lĩnh quân sự, quý tộc.
Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?
– Các đề tài của tranh dân gian thường lấy cảm hứng từ tinh thần lạc quan yêu đời của người nhân dân, từ những bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước.

Luyện tập

Hoạt động 3 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét, kết luận.
Hoạt động 3 trang 57 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 8: Gương cầu lõm ...
Bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Giá trị cường độ dòng điện nào sau đây khi đi...
Bài 5 trang 176 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 26: An toàn khi...
Bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy nêu một số biện pháp thường được sử dụng để...
Bài 2 trang 99 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 14: Ô nhiễm do tiếng ồn ...