Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Lịch sử lớp 7
Để học tốt Lịch sử lớp 6, Hướng dẫn giải bài tập Sử 6 trong SGK

Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX: Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt...

Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX: Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX.

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương: Bài 26....

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương: Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy: Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm...

Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy: Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. – Địa

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882): Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn...

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882): Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884). Hiệp ước

Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874): Bài 25. Kháng chiến...

Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874): Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ? Bài 29. Ôn tập chương V...

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ?: Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI – nửa đầu thế kỉ XIX: Bài 29....

Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI – nửa đầu thế kỉ XIX: Bài 29. Ôn tập chương V và chương

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ? Bài 29....

Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ?: Bài 29. Ôn tập chương V và chương

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế...

Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế nào ?: Bài 29. Ôn tập

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế...

Những thành tựu khoa học – kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì

Luyện tập

Giáo dục, văn hoá thời Lý phát triển ra sao ?
Giáo dục, văn hoá thời Lý phát triển ra sao ?: CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI - XII). -...
Câu hỏi mục 1 trang 3 lịch sử 7:Khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì ?
Câu hỏi mục 1 trang 3 sgk lịch sử 7: PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI. Khi tràn vào lãnh...
Bài 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1, Bài 8 trang 10 sgk Toán 7 tập 1 Tính
Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1 Tính. Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1 - Cộng trừ số hữu...