Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Lịch sử lớp 7
Để học tốt Lịch sử lớp 6, Hướng dẫn giải bài tập Sử 6 trong SGK

Những nghề thủ công truyền thống và những hàng thủ công nổi tiếng của Ấn Độ
– Nhuộm vải, đúc chuông thủ công, in ấn hoa văn, nghề dệt là 4 nghề thủ công độc đáo, tỉ mỉ, thú vị của Ấn Độ.
Vì sao giai cấp tư sản đứng lên chống lại giai cấp quý tộc phong kiến?
– Giai cấp tư sản mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng lại k có quyền lợi về chính trị.
Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có được tiền vốn và đội ngũ...
Để có được tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê, các quý tộc và thương nhân châu Âu đã:
Lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ...
– Lãnh chúa phong kiến: được hình thành từ các tướng lĩnh quân sự, quý tộc.
Em có nhận xét gì về đề tài của tranh dân gian?
– Các đề tài của tranh dân gian thường lấy cảm hứng từ tinh thần lạc quan yêu đời của người nhân dân, từ những bản sắc dân tộc và truyền thống yêu nước.

Luyện tập

Bài 26.8 trang 65 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai...
Đối với một bóng đèn nhất định, nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu bóng đèn này mà giảm dần thì xảy ra...
Bài 1 trang 34 SBT GDCD 7: Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ
Gia đình văn hoá là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, làm tốt nghĩa vụ công dân, thực hiện kế hoạch hóa...
Luyện tập: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học trang 154 SGK Ngữ văn 7, Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về...
Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học - Luyện tập: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học trang 154 SGK...