Lịch sử lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Lịch sử lớp 7
Để học tốt Lịch sử lớp 6, Hướng dẫn giải bài tập Sử 6 trong SGK

Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền ra sao ? Bài 29. Ôn tập chương V...
Để trả lời câu hỏi này, cần liên hệ với bài 24, SGK, lần lượt trình bày các sự kiện như :Sau khi đánh bại Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã làm gì (tổ chức bộ máy quan lại ở triều đình...
Tình hình kinh tế, văn hoá ở các thế kỉ XVI – nửa đầu thế kỉ XIX: Bài 29....
– Đàng Ngoài nông nghiệp trì trệ, vua quan không quan tâm đến ruộng đất....
Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền đã diễn ra như thế nào ? Bài 29....
Để trả lời câu hỏi này, hãy dựa vào SGK trả lời các câu hỏi như:– Những biểu hiện về sự mục nát của vua, quan nhà Lê đầu thế kỉ XVI (liên hệ với bài 21, mục 1, nêu lên...
Quang Trung đã đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước và xây dựng quốc gia như thế...
Cần liên hệ với mục II, bài 25 để trả lời, nêu lên được vai trò và những đóng góp to lớn có ý nghĩa quyết định của phong trào Tây Sơn và của vương triều Quang Trung thể hiện trong...

Luyện tập

Câu 4 trang 94 Sách bài tập Địa 7: Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi gì cho việc...
Địa hình và khoáng sản Trung và Nam Mĩ có thuận lợi gì cho việc phát triển nền kinh tế ?. Câu 4 trang...
Câu 22 trang 106 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 1: Thế nào là hai đoạn thẳng song song?
Thế nào là hai đoạn thẳng song song?. Câu 22 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 - Bài 4:...
Bài 1, 2, 3 trang 88 sinh học 7: Châu chấu – sinh học 7
Bài 1, 2, 3 trang 88 sgk sinh học 7: Châu chấu - sinh học 7. Câu 1: Nêu ba đặc điếm giúp nhận...