Trang chủ Lớp 7 SBT Ngữ văn lớp 7 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo SBT Ngữ...

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 105...

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo  – Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sông mà em cho là phải làm văn bản đề nghị.

Bài tập

1.  Lựa chọn câu trả lời đúng về mục đích của văn bản đề nghị :

a) Nhằm thông báo một điều gì đó trọng đại cho mọi người.

b) Nhằm kêu gọi mọi người đoàn kết hành động.

c) Nhằm đề xuất một nguyện vọng chính đáng lên cấp trên.

d) Nhằm giải thích một chủ trương, chính sách của Nhà nước.

2.  Lựa chọn câu trả lời đúng về mục đích của văn bản báo cáo.

a) Nhằm nêu lên những việc đã làm và chưa làm được của một cá nhân hay tập thể cho cấp trên được biết.

b) Nhằm trình bày một nguyện vọng của cá nhân hay tập thể cần được cấp trên xem xét.

c) Nhằm ghi chép lại diễn biến câu chuyện từ đầu chí cuối.

d) Nhằm giới thiệu một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử.

Quảng cáo

3. Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sông mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống phải viết văn bản báo cáo (không lặp lại các tình huống đã có trong SGK).

4. Chỉ ra những chỗ sai trong từng trường hợp sử dụng văn bản sau đây :

   Trường hợp 1 : Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một HS đã viết văn bản báo cáo xin nhà trường miễn học phí.

   Trường hợp 2: Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng.Lớp trưởng thay mặt lớp đã viết giấy đề nghị với thầy (cô) giáo chủ nhiệm về những việc làm trên.

   Trường hợp 3 : cả lớp đều khâm phục tinh thần giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ của bạn H.Bạn ấy thật xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng thay mặt lớp viết đơn xin Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H.

5. Ghi ra vở nhận xét đúng (trong các nhận xét sau đây) khi nói về điểm giống nhau giữa văn bản đề nghị và văn bản báo cáo.

a) Cả hai loại văn bản đều có chung một mục đích.

b) Cả hai loại văn bản đều có chung một nội dung.

c) Cả hai loại văn bản đều được trình bày theo một số mục quy định.

d) Cả hai loại văn bản đều được in sẵn theo mẫu.


Gợi ý làm bài

1.  Trường hợp 1 : Phải viết đơn xin miễn học phí.

Trường hợp 2 : Phải viết văn bản báo cáo.

Trường hợp 3 : Phải viết văn bản đề nghị.