Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 64 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1:...

Câu 64 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng...

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức.. Câu 64 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 7: Tỉ lệ thức

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 7.(-28) = (-49).4                   

b) 0,36. 4,25 = 0,9. 1,7

Quảng cáo
Đang tải...

a) 7.(-28) = (-49).4

\({7 \over { – 49}} = {4 \over { – 28}};{{ – 28} \over { – 49}} = {4 \over 7};{7 \over 4} = {{ – 49} \over { – 28}};{{ – 49} \over 7} = {{ – 28} \over 4}\)          

b) 0,36. 4,25 = 0,9. 1,7

\({{0,36} \over {0,9}} = {{1,7} \over {4,25}};{{4,25} \over {0,9}} = {{1,7} \over {0,36}};{{0,36} \over {1,7}} = {{0,9} \over {4,25}};{{4,25} \over {1,7}} = {{0,9} \over {0,36}}\)