SBT Toán lớp 7

Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7
Giải sách bài tập Toán 7 tập 1, 2 chi tiết. Toán 7 Đại số chương: Số hữu tỉ - Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê. Toán lớp 7 hình học: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, Tam giác: Quan hệ giữa các yếu tố, Các đường đồng quy trong tam giác

Toán 7 Tập 1 -  Đại số

Chương 1:Số hữu tỉ. Số thực Chương 2: Hàm số và đồ thị

Toán 7 Tập 1 - Hình học

Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2. Tam giác

Toán 7 Tập 2 - Đại số

Chương 3: Thống kê Chương 4: Biểu thức đại số

Toán 7 Tập 2 - Hình học

Chương 3. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Câu III.5, III.6, III.7, III.8 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Chứng minh rằng...

Chứng minh rằng đường thẳng MC là đường trung trực của đoạn thẳng AB. . Câu III.5, III.6, III.7, III.8 trang 54 Sách Bài Tập

Câu 9.4, 9.5, 9.6 trang 52 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 2: Hãy tìm các góc của...

Hãy tìm các góc của tam giác ABC.. Câu 9.4, 9.5, 9.6 trang 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài

Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 54 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Chứng minh rằng...

Chứng minh rằng trong một tam giác, đường cao không lớn hơn đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh.. Câu III.1, III.2, III.3, III.4

Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 51, 52 Sách bài tập Toán 7 tập 2: Hãy chọn khẳng định đúng...

Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định.. Câu 9.1, 9.2, 9.3 trang 51, 52 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Câu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 50 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Hãy chọn phương...

Hãy chọn phương án đúng.. Câu 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 trang 50 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài 8: Tính

Câu 7.4, 7.5, 7.6 trang 49 SBT môn Toán 7 tập 2: Chứng minh rằng: a) D là trung...

Chứng minh rằng: a) D là trung điểm của cạnh BC.. Câu 7.4, 7.5, 7.6 trang 49 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập

Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 2: Khẳng định nào sau...

Khẳng định nào sau đây sai?. Câu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 trang 47 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài 6:

Câu 7.1, 7.2, 7.3 trang 48, 49 SBT Toán 7 tập 2: Khi đó khẳng định nào sau đây

Khi đó khẳng định nào sau đây đúng?. Câu 7.1, 7.2, 7.3 trang 48, 49 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 –

Câu 3.5, 3.6, 3.7 trang 41 Sách bài tập Toán lớp 7 tập 2: Chứng minh rằng trong một...

Chứng minh rằng trong một đường tròn, đường kính là dây lớn nhất.. Câu 3.5, 3.6, 3.7 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp

Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 43, 44 SBT môn Toán 7 tập 2: Khẳng định nào sau đây sai?

Khẳng định nào sau đây sai?. Câu 4.1, 4.2, 4.3 trang 43, 44 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 – Bài 4:

Luyện tập

Lý thuyết đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp
Lý thuyết đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp: Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp. Với số...
Bài 17.8 trang 37 SBT Lý 7: Một thanh thủy tinh không bị nhiễm điện, được treo lên giá một sợi dây
Một thanh thủy tinh không bị nhiễm điện, được treo lên giá một sợi dây mềm như ở hình 17.2. Cọ xát một đầu...
Schedules – Thời khóa biểu trang 42 sgk Anh 7, 1/. Listen and repeat (Nghe và lặp lại) 2/ Answer about you (Trả lời...
Unit4: AT SCHOOL - Ở TRƯỜNG - Schedules - Thời khóa biểu trang 42 sgk Tiếng Anh 7. 1/. Listen and repeat (Nghe và...