Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Có hai loại điện tích, được gọi là điện tích dương và điện tích âm....

Bài 1 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Có hai loại điện tích, được gọi là điện tích dương và điện tích âm.. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Quảng cáo

Có mấy loại điện tích, chúng có tên gọi là gì ? Nêu đặc điểm về lực tương tác giữa hai vật nhiễm điện cùng loại và khác loại.

Có hai loại điện tích, được gọi là điện tích dương và điện tích âm.

Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các vật mang điện tích khác loại thì hút nhau.