Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Chủ đề 16: Hai loại điện tích...

Hoạt động 7 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Quảng cáo

Em hãy trả lời câu hỏi nêu lên lúc đầu: Vì sao sau khi cọ xát vào hai mép túi nilon đang dính chặt nhau, ta có thể dễ dàng tách chúng ra ?

Khi cọ xát, hai mép túi nilon nhiễm điện cùng dấu. Nên hai mép túi đẩy nhau nên chúng sẽ tách ra.