Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Nêu sơ lược về cấu tạo nguyên tử....

Bài 2 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Tổng điện tích âm của các electron có độ lớn bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hòa về. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Nêu sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

Một vật không nhiễm điện, nếu nhận thêm electron sẽ nhiễm điện loại nào, nếu mất bớt electron sẽ nhiễm điện loại nào ?

Quảng cáo

Sơ lược về cấu tạo nguyên tử.

Các vật đều được cấu tạo từ các nguyên tử rất nhỏ. Nguyên tử lại được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn.

Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điệnt ích dương.

Xung quang hạt nhân có các electron mang điện tích âm. Các electron chuyển động và tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

Tổng điện tích âm của các electron có độ lớn bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hòa về điện và vật không nhiễm điện. Electron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác.

Một vật không nhiễm điện nếu nhận thêm electron thì sẽ nhiễm điện âm, nếu mất bớt electron thì sẽ nhiễm điện dương.