Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 5 trang 109 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 5 trang 109 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dựa vào các thí nghiệm trên, cũng như nhiều thí nghiệm khác, ta có thể kết luận...

Hoạt động 5 trang 109 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 16: Hai loại điện tích

Quảng cáo

Dựa vào các thí nghiệm trên, cũng như nhiều thí nghiệm khác, ta có thể kết luận gì về điện tích và lực tương tác của các vật nhiễm điện ?

Có hai loại điện tích, được gọi là điện tích dương và điện tích âm.

Các vật mang điện tích cùng loại thì đẩy nhau, các vật mang điện tích khác nhau thì hút nhau.