Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 175 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 175 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vì sao em biết được cơ thể người là một vật dẫn điện ?...

Bài 2 trang 175 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Dòng điện có cường độ từ 70 mA trở lên đi qua cơ thể người, tương ứng với hiệu điện thế từ 40V trở lên. Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Vì sao em biết được cơ thể người là một vật dẫn điện ?

Dòng điện qua người là 0,1A có gây nguy hiểm đến tính mạng không ?

Quảng cáo

Cho biết trong mạng điện gia đình có một CB mắc xen vào giữa nguồn điện và các thiết bị điện. Khi ta chạm vào một nơi không được cách điênh của mạch điện và bị điện giật, cường độ dòng điện qua người đó có thể lên đến hàng trăm mA. Khi này, CB có ngắt mạch không ? Vì sao?

Tai nạn điện giật thường xảy ra do cơ thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất và chạm vào một nơi không được cách điện của “dây nóng” trong mạng điện gia đình. Thiết bị điện nào có thể giúp ta phòng tránh được tai nạn này ?

– Cơ thể người là một vật dẫn điện. Dòng điện có thể đi qua (chạy qua) cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại bất cứ vị trí nào của cơ thể.

– Dòng điện có cường độ từ 70 mA trở lên đi qua cơ thể người, tương ứng với hiệu điện thế từ 40V trở lên đặt lên có thể người sẽ làm tim ngừng đập.

Vì vậy dòng điện 0,1A sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.