Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 175 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 175 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Một nguồn điện được nối đến hai đầu của một thiết bị điện nhờ các dây dẫn...

Bài 4 trang 175 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. B. hai đầu của thiết bị điện chạm vào nhau.. Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Một nguồn điện được nối đến hai đầu của một thiết bị điện nhờ các dây dẫn điện. Không có hiện tượng đoản mạch trong tường hợp nào sau đây ?

A. hai đầu thiết bị điện được nối với nhau bằng một dây dẫn

Quảng cáo

B. hai đầu của thiết bị điện chạm vào nhau.

C. cường độ dòng điện qua thiết bị điện thấp hơn cường độ định mức của nó.

D. hai đường dây dẫn chạm vào nhau tại một nơi chúng không được cách điện.

Chọn đáp án C.