Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 173 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 173 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trên một ELCB có ghi hai số là 30 mA và 30 A, em hãy cho biết ý nghĩa của hai số này....

Hoạt động 6 trang 173 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 26: An toàn khi sử dụng điện

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Trên một ELCB có ghi hai số là 30 mA và 30 A, em hãy cho biết ý nghĩa của hai số này.

Quảng cáo

Trên một ELCB có ghi hai số là 30 mA và 30 A.

Ý nghĩa của 30mA là: khi người chạm vào một đường dây dẫn điện của mạch điện và cường độ dòng điện qua người vượt quá giá trị 30mA, ELCB sẽ tự động ngắt mạch khiến mạch bị hở và giữ cho người không bị điện giật.

Ý nghĩa của 30A là: khi có đoản mạch, dòng điện đạt giá trị 30A thì sẽ ngắt mạch.

(ELCB: cái ngắt điện ngăn dòng rò).